Doctor’s Profile

Професор Д-р Анжелика Димитрова, Специалист УНГ , Кабинет УНГ  Дървеница София

Доктор на медицинските науки, Специалист УНГ, Специалист по Ирисова Диагностика.

[cozycal_button title=“Запиши Час“]

Професор д-р Анжелика Димитрова

Професор д-р Анжелика Димитрова , провежда консултации и амбулаторно лечение, профилактични и лечебни прегледи на уши, нос и гърло, консервативно лечение на хронични тонзилити (сливици) и аденоиди,лечение аллергически ринити(сенна хрема), миене на уши, всички видове лечебно диагностични процедури, цветотерапия и психокорекция, ирисова диагностика. Иридомикроскопия е безопасен информативен метод за профилактични прегледи на пациенти за скрининг анализ на различни заболявания или състояние на всички системи в организма, която дава възможност да се прогнозира наличие или предразположеност към много заболявания.

Завършва Медицински институт Н. А. Семашко в Русия г. Москва през 1992 г. по специалност -лечебно дело. През 1992-1995 г. специлизира с УНГ в Ц.Б. в г. Мапуто. В 1997 г.в РДМУ, катедра УНГ г. Москва след приминаване на курс за повишаване на квалификацията е присвоена специалност по обща оторинолаоингология. Специализира Ирисова диагностика в Московски Методичен Център ТОО Мединфопром през 1992 г. През 2000 г. защитава дисертация и получава Диплома за кандидат на медицинските науки от Академия на медико-техническите науки на Руската Федерация. През 2001 г. получава диплома по Практическа психология в Международен дисциплинарен учебно-изследователски център, Руска Федерация.
Постоянно практикува специалността си, посещавайки всичките конференции на обществото на оториноларингология в Русия, редовно минавайки през 5 години курсове за повишаване на професионална квалификация. През 2014 г, получава висша квалификационна категория по оториноларингология , при Висша Атестационна комисия на здравеопазването на МВР Русия.

Специализация – в Централна Болница г. Мапуто-Университетска Клиника УНГ и хирургия на главата и шията 1992-1995г.

-Признаване на лекарска специалност – оториноларинголог от Министерство на образованието Република Мозамбик на 07.12.95 г, удостоверение.

–Повишение на лекарска квалификация и признаване на лекарска специалност – оториноларинголог от РДМУ,катедра УНГ през 1997г. град Москва.

-Повишение на квалификация -1996г. Университет «Эдуардо Мондлане» Медицински Факултет, «Диагностика и грижа за болните от СПИН»

–Повишение на квалификация – 1999г. в Руски Университет на приятелство между народите Факултет повишаване на квалификация на медицински работници, катедра на валеология, рефлексотерапия и мануална терапия «Визуална цветоимпулсна стимулация»

-Кандидат за получаване на научна степен – 1998-2000г. Академия на медико-технически науки на РФ, Диплома кандидат на медицинските науки от 11 януари 2001г.

–Повишение на квалификация -1997г. Московска РГМУ кафедра на УНГ болести «Обща оториноларингология» Сертификат: А №054583 . Оториноларингология 10 ноември 1997 г.

–Повишение на квалификация -1999г. в Руски Университет на приятелство между народите Факултет повишаване на квалификация на медицински работници, катедра на валеология, рефлексотерапия и мануална терапия «Визуална цветоимпулсна стимулация»

–Повишение на квалификация – 2002г. Московска РГМУ катедра на УНГ болести «Обща оториноларингология»

–Повишение на квалификация – 2007г. Московска РГМУ катедра на УНГ болести «Обща оториноларингология»

–Повишение на квалификация – 2012г. «Руска медицинска академия на следдипломно образование» «Обща оториноларингология» . Оториноларингология. 09 юни 2012 г. За признание на допълнително професионално образование по специалност оториноларингология.

–Курс за квалификация на ръководители и лекари – специалисти ВЛК ОВД 2013 Руски институт за повишение на квалификация за сътрудници МВР Русия Военна – лекарски експертиза в ОВД и ВВ МВР Русия

–Получаване на висша квалификационна категория по оториноларингология , при Висша Атестационна комисия на здравеопазването на МВР Русия – януари 2014 г.

–Член на Български Лекарски Съюз от 2006 г.

Владее 3 чужди езика на експертно ниво: Руски, Португалски и Английски език.
Предлага провеждане на консултации и лечение на всички  посочени езици.

Специализация – в Централна Болница г. Мапуто-Университетска Клиника УНГ и хирургия на главата и шията 1992-1995г.

Признаване на лекарска специалност – оториноларинголог от Министерство на образованието Република Мозамбик на 07.12.95 г, удостоверение.
Повишение на лекарска квалификация и признаване на лекарска специалност – оториноларинголог от  РДМУ,катедра УНГ през 1997г. град Москва.
-Повишение на квалификация -1996г. Университет «Эдуардо Мондлане» Медицински Факултет, «Диагностика и грижа за болните от СПИН»

Повишение на квалификация –  1999г. в Руски Университет на приятелство между народите Факултет повишаване на квалификация на медицински работници, катедра на валеология, рефлексотерапия и мануална терапия «Визуална цветоимпулсна стимулация»

-Кандидат за получаване на научна степен  –  1998-2000г.       Академия на медико-технически науки на РФ, Диплома кандидат на медицинските науки от 11 януари 2001г.

Повишение на квалификация -1997г. Московска РГМУ кафедра на УНГ болести «Обща оториноларингология» Сертификат: А №054583 . Оториноларингология 10 ноември 1997 г.

Повишение на квалификация -1999г. в Руски Университет на приятелство между народите Факултет повишаване на квалификация на медицински работници, катедра на валеология, рефлексотерапия и мануална терапия «Визуална цветоимпулсна стимулация»

Повишение на квалификация – 2002г. Московска РГМУ катедра на УНГ болести «Обща оториноларингология»

Повишение на квалификация – 2007г. Московска РГМУ катедра на УНГ болести «Обща оториноларингология»

Повишение на квалификация – 2012г. «Руска медицинска академия на следипломно образование» «Обща оториноларингология»  . Оториноларингология. 09 юни 2012 г. За признание на дополнително професионално образование по специалност оториноларингология.

Курс за квалификация на руководители и лекари – специалисти ВВК ОВД 2013 Руски институт за повишение на квалификация за съртудници МВР Русия      Военна – лекарски експертиза в ОВД и ВВ МВР Русия

Получаване на висша квалификациона категория по оториноларингология , при Висша Атестациона комисия на зравеопазването на МВР Русия – януари 2014 г.

Член на Български Лекарски Съюз от 2006 г.

Владее 3 чужди езика на експертно ниво: Руски,Португалски,Английски.
Предлага провеждане на консултации и лечение, на всички отгоре посочените езици.

0
Опит в специалноста и медицината
0
Член на Български Лекарски Съюз
0
Научни публикации

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH